Energetische therapie

Energetische Therapie richt zich op het herstellen van de harmonie en de natuurlijke balans in het lichaam en het bevorderen van het zelfherstellende vermogen van de mens.

Energetische therapie is gegrond in oeroude tradities. Het gaat om energie en valt onder natuurgeneeskunde. Natuurgeneeskunde richt zich bij ziekte zoveel mogelijk op de gehele mens: op het lichamelijke, het energetische en psychische (emotioneel, mentaal en spiritueel) niveau, de omgeving van de mens en de wisselwerking hiermee.

De wijze van behandeling richt zich dus niet alleen op zieke organen en bijkomende symptomen, maar op de gehele mens. Kortom: Natuurgeneeskunde werkt volgens een holistisch mensbeeld. De therapie gaat ervan uit dat mensen ziek worden als hun toestand van evenwicht in fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel opzicht, min of meer langdurig is verstoord.

In de energetische therapie kan men blokkades opsporen, verstoringen duiden en de energiestroom herstellen, kortom een energetische behandeling uitvoeren. Dit betreft een therapie waarbij via de therapeut zelf blokkades worden opgespoord, verstoringen worden geduid en de energiestroom wordt hersteld, door middel van gebruik van de handen.
Aanvulllende therapie:


De Biophotonen Coherentie Therapie

De therapie wordt uitgevoerd met de Chiren welke is uitgevonden en ontwikkeld door Johan Boswinkel. Wereldwijd is hij dé specialist op het gebied van bio-photonen, dit zijn lichtdeeltjes. De bio-photonen therapie bestaat allereerst uit metingen van en behandelingen met dit licht. Het immuunsysteem kan worden hersteld en littekenweefsel verwijderd. Ook is het mogelijk pijn te bestrijden en weer balans te brengen tussen de beide hersenhelften. Wat is het wezenlijke verschil met andere therapieën? Verreweg de meeste therapieën trachten uitsluitend de ziekten te behandelen. Wij behandelen de mens. Dat gaat uitstekend wanneer we maar als doel stellen achter de waarheid te komen die de mens ziek heeft gemaakt. We gebruiken daarvoor een hele synthese van mogelijke oorzaken. Van oude wijsheden, moderne technologie en talloze universele methoden beogen wij één geheel te maken en passen dit aan aan de huidige tijd. Dat lukt bijzonder vaak en daardoor herinneren de cellen weer hoe het ook al weer moest, dat regenereren. Met de Chiren worden de oorzaken van de problemen gezocht en gevonden en deze worden aangepakt. Onze ervaring is dat door het weghalen van de oorzaak de klachten en symptomen vervolgens vanzelf verdwijnen.

Wat is het wezenlijke verschil met andere therapieën?

Verreweg de meeste therapieën trachten uitsluitend de ziekten te behandelen. Wij behandelen de mens. Dat gaat uitstekend wanneer we maar als doel stellen achter de waarheid te komen die de mens ziek heeft gemaakt. We gebruiken daarvoor een hele synthese van mogelijke oorzaken. Van oude wijsheden, moderne technologie en talloze universele methoden beogen wij één geheel te maken en passen dit aan aan de huidige tijd. Dat lukt bijzonder vaak en daardoor herinneren de cellen weer hoe het ook al weer moest, dat regenereren. Met de Chiren worden de oorzaken van de problemen gezocht en gevonden en deze worden aangepakt. Onze ervaring is dat door het weghalen van de oorzaak de klachten en symptomen vervolgens vanzelf verdwijnen.

Diagnose/meting

In de therapie gaat het om het corrigeren van de storingen in het licht dat onze cellen uitstralen. Dit wordt gedaan door middel van metingen op acupunctuurpunten op de handen en voeten. Deze punten zitten op het einde van lichtbanen, zogenaamde meridianen, die met alle onderdelen van het lichaam verbonden zijn. Op de punten waar storingen geconstateerd zijn, worden vervolgens de in de computer opgeslagen omgekeerde lichtfrequenties van ziektebeelden getest. Zo is de oorzaak van het probleem te vinden. Vervolgens kan deze oorzaak door het inzetten van de juiste in de Chiren beschikbare remedies worden weggenomen.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het vasthouden van twee glazen staven van het goed geleidende Quartz. Op deze manier wordt het licht gesplitst in harmonisch en disharmonisch licht. Het goede, harmonische licht wordt versterkt naar het lichaam teruggesluisd. Het disharmonische licht wordt omgekeerd aan het lichaam teruggegeven, waardoor neutralisatie van storingen plaatsvindt en problemen uiteindelijk verdwijnen.

De Chiren is de meest recente in een serie instrumenten die in staat zijn om de lichtemissie in acupunctuurpunten te meten en de verstoorde energiehuishouding te herstellen. Het apparaat is uniek en combineert therapeutische functionaliteit met geavanceerde technologie als glasfiber kabels en kristallen elektrodes. Momenteel is de Chiren het meest geavanceerde instrument op het gebied van photonen-resonantie therapie en biedt zowel therapeuten als cliënten superieure kwaliteit. Middels de Chiren kan de echte oorzaak van iedere ziekte worden weggenomen.

De Chiren is geheel gebaseerd op de heilige geometrie wat de prestaties enorm ten goede komt. Het symbool van de duizendbladige Lotus staat voor pure energie, dit is tevens de betekenis van het woord Chiren. De Chiren integreert hard- en software in 1 instrument waardoor geen externe pc of laptop meer nodig is. Johan Boswinkel is ontwikkelaar van het instrument en ook de drijvende kracht achter de bio fotonen therapie. Met de introductie van de Chiren zijn het diagnose- en behandelproces sterk verbeterd. In de Chiren wordt het lichaamseigen licht verdeeld in harmonisch en disharmonisch en vervolgens wordt het disharmonische licht geïnverteerd teruggegeven aan het lichaam waardoor eventuele verstoringen opgeheven worden. Het harmonische licht wordt versterkt teruggestuurd. Het systeem is uitgerust met programma’s die gebaseerd zijn op veelvoorkomende symptomen en ervaringen met voormalige patiënten. Via de bijgeleverde software is het mogelijk om allerlei (meer dan 250) van te voren opgeslagen oscillaties van bekende ziekten, bacteriën en virussen direct te testen op het energetische systeem van de patiënt. Zodra de juiste problemen zijn gevonden kunnen verstoringen direct worden opgeheven door het inzetten van de juiste tegenfrequenties.

De meetpen heeft een drukgevoelige indicator waardoor het vinden van de juiste acupunctuurpunten nauwkeuriger verloopt en dus een betere inzicht geeft in de aanwezige verstoringen. De metingen zijn gebaseerd op electroacupunctuur en worden zowel visueel als met geluid tastbaar gemaakt. Tevens kunnen middels de drukknop op de meetpen de metingen worden opgeslagen. Door het gebruik van glasfiber kabels en kristallen elektroden en voetplaten is er een optimale uitwisseling van de bio-fotonen. Deze is zo zuiver dat ook de fijne frequenties van Bush- en Bach flowers direkt kunnen worden ingezet ter bevordering van de geestelijke conditie.

Via de “medicine-cup” is het mogelijk om externe middelen in te zetten of om hun frequenties te inverteren en zo nadelige werkingen van bijvoorbeeld medicijnen teniet te doen. Tevens kunnen deze oscillaties direkt opgeslagen worden in de Chiren. Ook kunnen zo spin-inversies worden opgeheven. De software en de daarin aanwezige middelen worden regelmatig bijgewerkt waardoor de Chiren altijd met nieuwe ontwikkelingen en ontdekkingen op gezondheidsgebied meegaat. De Chiren stelt therapeuten in staat om op zeer directe wijze oorzaken op te sporen en aan te pakken zonder gebruik van medicijnen. De effectiviteit van de therapie is reeds keer op keer aangetoond in de 30.000 tevreden patiënten.


Voor een uitgebreide informatie en uitleg over de behandelingen verwijs ik u naar de website: Biontology.

Deze biophotonen coherentie therapie wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.
bottom