Contact

Ingrid van den Ende, volledig bevoegd energetisch therapeut,
is aangesloten bij het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET) en
geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen:

Ingrid van den Ende
Elbertsveen 19
1261 VP Blaricum
Tel. 06-1220.7584
E-mail: ingrid.vandenende@gmail.com
KvK: 321 036 53
bottom